Untitled-1

تولید محتوای آموزش الکترونیک

یکی دیگر از خدمات قابل ارائه توسط شرکت نیک راد سیستم ، تولید محتوای آموزش الکترونیک سفارشی بر اساس نیاز سازمانها ، شرکت ها و موسسات آموزشی می باشد که در این راستا ، شهرداری تهران ، بنیاد شهید ، دانشگاه شهید بهشتی و … از این خدمات ما بهره مند گردیده اند.

جهت استفاده از این خدمت با ما تماس بگیرید.

0
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
2
win10
photoshop
vba-excel
Excel-2016
word2016