درباره ما

شرکت نیک راد سیستم با هدف ارائه راهکارهای نوین آموزش الکترونیکی با توجه به پشتوانه سالها تدریس اعضای شرکت و همچنین مشاوره ، طراحی و تولید نرم افزارهای کاربردی و مدیریتی.
در تاریخ ۱۴ دی ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت توسط جمعی از اساتید رایانه و کارشناسان نرم افزار ، در اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و  تجاری ایران به ثبت
رسید….

خدمات و محصولات
محصولات نیک راد سیستم
مشتریان ما